Ostatnie kopie wydania polskiego w sprzedaży

Ostatnie egzemplarze w sprzedaży wyłącznie na Allegro. Więcej informacji na Blog WALCZAK.IT - Książka o projektach Open Source – ostatni wydruk edycji polskiej

Projekty OPEN SOURCE

sposoby organizacji oraz źródła finansowania

Ilustacja z okładki książki 'Projekty OPEN SOURCE - sposoby organizacji oraz źródła dofinansowania'
 • dlaczego firmy je finansują ?
 • co motywuje uczestników projektu ?
 • jakie struktury organizacyjne tam występują ?
 • jakie można stosować modele biznesowe ?

Adam Walczak

 • kim są życzliwi dyktatorzy ?
 • kto płaci w podwójnym licencjonowaniu ?
 • jak działają społeczności merytokratyczne ?
 • czym jest tzw. strategia lidera strat ?
Ilustacja z okładki książki 'Projekty OPEN SOURCE - sposoby organizacji oraz źródła dofinansowania'

Mimo że niemal każdy z nas ma kontakt z oprogramowaniem open source, zazwyczaj trudno jest nam sobie wytłumaczyć jak ono zostało powołane do życia. Widzimy w sieci dziesiątki ludzi zaangażowanych w projekty produkujące setki tysięcy linii kodu, jednak nie potrafimy wytłumaczyć sobie, co jest źródłem tego całego zamieszania. Szczątkowe informacje, jakie odnajdujemy na temat społeczności open source, często przedstawiają nam idylliczny, wręcz nierealny obraz tego środowiska. W tej książce próbujemy przedstawić zasady funkcjonowania tego typu projektów w jak najbardziej obiektywny sposób. Poprzez obserwację ludzi oraz firm współpracujących w tej społeczności budujemy katalog praktyk zaobserwowanych w ich sferze organizacyjnej oraz biznesowej. Szersze zapoznanie się ze światem open source powinno odsłonić nam kurtynę mitów i osobistych przeświadczeń. Pozwoli nam to na podejmowanie bardziej świadomych decyzji o przyłączaniu się do tego typu przedsięwzięć lub tworzeniu nowych.

Streszczenie

Niniejsza książka stanowi katalog praktyk zaobserwowanych w świecie projektów open source oraz free software. Początek ma za zadanie wprowadzić czytelnika w charakterystyczny żargon środowiska ludzi i przedsiębiorstw uczestniczących w tego typu przedsięwzięciach. W zwięzły sposób zostanie tu opisany proces kształtowania się wspomnianej społeczności na przestrzeni lat, występujące w niej wewnętrzne podziały, a wreszcie motywy kierujące jej uczestnikami. Następnie poprzez obserwację samych projektów wyłonimy różne metody współpracy społeczności wytwarzających otwarte oprogramowanie oraz sposób w jaki firmy czerpią korzyści z uczestnictwa w tych społecznościach. Mówiąc nieco bardziej precyzyjnie, będziemy opisywać struktury organizacyjne tego typu przedsięwzięć oraz budowane wokół nich modele biznesowe. Sprawdzimy także, w jaki sposób te dwa aspekty se sobą kolidują, jakie kombinacje występują najczęściej, a jakie się wykluczają. Na zakończenie sprawdzimy również, czy typ wytwarzanego oprogramowania ma wpływ na potencjalną efektywność projektu open source.

Dla kogo jest ta książka ?

Książka ta jest przeznaczona dla wszystkich, którzy mają kontakt ze światem otwartego oprogramowania i pragną zrozumieć rządzące nim reguły. Wiedza ta jest szczególnie przydatna dla programistów oraz menadżerów z branży IT, którzy rozważają zorganizowanie nowego lub przyłączenie się do istniejącego już otwartego projektu. Przedstawione w niniejszej książce struktury organizacyjne oraz sposoby licencjonowania doskonale obrazują korzyści, które mogą płynąć z tego sposobu wytwarzania oprogramowania, ale i z drugiej strony ostrzega ona przed związanymi z tym zagrożeniami. Informacje o modelach biznesowych oraz ogólnej kulturze panującej w społeczności open source i free software są dobrym elementarzem dla osób zajmujących się sprzedażą oraz promocją powiązanych z nimi produktów lub usług. W niniejszej książce ukazanych zostanie wiele niekoniecznie oczywistych możliwości czerpania zysku z oprogramowania, które to często pozostają niedostrzegane w firmach koncentrujących się w nazbyt dużym stopniu na sprzedaży tradycyjnych licencji. Ostatnią grupą odbiorców są szefowie firm oraz menadżerowie wyższego szczebla, dla których projekty open source mogą okazać się dobrymi narzędziami w osiąganiu celów strategicznych ich przedsiębiorstw. Wreszcie w książce tej przedstawione zostaną co ciekawsze ruchy większych graczy z branży IT, jak np. stymulowanie rozwoju otwartego oprogramowania w celu zwiększenia popytu na własne usługi, czy też podkopania dochodowych sektorów rynku opanowanych przez konkurenta.

Spis treści

 • 1. Wstęp

  11
 • 2. Charakterystyka open source

  13
 • 2.1. Historia ruchu open source z biznesowego punktu widzenia

  16
 • 2.2. Co oznacza free, a co open w free open source software ?

  21
 • 2.3. Co motywuje ludzi do angażowania się w projekty open source ?

  26
 • 2.4. Typy licencji – poziomy wolności i ich wpływ na biznes

  28
 • 3. Struktury organizacyjne

  37
 • 3.1. Ogólna kultura organizacyjna

  38
 • 3.2. Społeczności z życzliwymi dyktatorami

  51
 • 3.3. Społeczności merytokratyczne

  55
 • 3.4. Proces wytwórczy wewnętrzny, sprzężenie zwrotne w społeczności

  62
 • 3.5. Proces społecznościowy oparty na specyfikacjach

  63
 • 3.6. Fork

  72
 • 3.7. Projekt parasolowy

  76
 • 3.8. Dystrybucja

  77
 • 4. Modele biznesowe

  85
 • 4.1. Ogólne praktyki

  86
 • 4.2. Podwójne licencjonowanie

  88
 • 4.3. Up-selling i Cross-selling

  91
 • 4.4. Zapewnianie powiązanych płatnych usług

  96
 • 4.5. Dotacje i inne formy uznaniowe

  103
 • 4.6. Cele biznesowe nie przynosząca bezpośredniego zysku

  107
 • 5. Wpływ typu oprogramowania

  113
 • 6. Podsumowanie

  125
 • Literatura

  129
 • Dodatek A – badania ankietowe

  133
 • Skorowidz

  137
 • Notatki

  143

Wydarzenia

Pozostałe informacje

Autor

Adam Walczak - WALCZAK.ITSystemy IT na zamówienie dla biznesu i przemysłuCopyright © Adam Walczak
Poznań 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone

Data wydania: 02.2011

Liczba stron: 143

Format: B5

Oprawa: miękka


Wszelkich informacji udziela:

Adam Walczak - WALCZAK.IT
ul. Grunwaldzka 38a/2, 60-786 Poznań
tel. kom. 604 188 992
adam@walczak.it

Profil książki na Facebook:
www.facebook.com/pages/Projekty-Open-Source-ksiazka/183861041641304

Aukcja książki na Allegro:
allegro.pl/ksiazka-projekty-open-source-i3787616469.html
Patroni medialni